Jobb och karriär

Det är lättare att få jobb och att få roligare jobb, om du utöver dina andra erfarenheter har några språk på ditt CV. De flesta arbetsgivare vet att det ligger mycket arbete bakom att lära sig ett språk, vilket inger respekt för dig, tillför kompetens till arbetsplatsen och kan ge dig större variation i dina arbetsuppgifter. Efterfrågan på rena språkjobb som tolk och språklärare ökar tack vare globalisering och migration. Och språkforskning är alltid angelägen, med olika inriktningar såsom språkvetenskap, didaktik, litteraturvetenskap, filmvetenskap, psykologi, filosofi, kulturhistoria, mediastudier, kulturstudier med mera.

Bildning och personlig utveckling

Ju fler språk du kan, desto större är chansen att hitta någon du faktiskt vill prata med. Ju fler språk du förstår, desto större blir din värld och dina möjligheter att ta del av den. Att kunna flera språk ger dig fler sätt att tänka och att ta del av andras tankar från när och fjärran, nutid och dåtid. Fler språk hjälper dig att utveckla nya sidor hos dig själv och att nå din fulla potential. De ger dig större behållning av både inre och yttre resor, och skyddar dessutom mot både demens och allmän uttråkning. Språk är kul!

Livskvalitet och lokala nätverk

Kunskaper i nya språk stärker det eller de språk du redan kan. Att använda dina språk kan öka kontakten och välviljan till grannar, kollegor, byråkrater, butikspersonal och andra medmänniskor, vilket gör samhället där du lever säkrare och smartare. Att inte förstå varandras språk kan istället upplevas som obehagligt och skrämmande, vilket gör samhället mer spänt och otrevligt att leva i. Att kunna fler språk ger dig fler möjligheter att ge och få hjälp, stöd och ett starkt community.

Global hållbar utveckling

Språkkunskaper är en förutsättning för hållbar utveckling på alla områden - ekonomi, ekologi, jämställdhet, fred, med flera. Goda kunskaper i stora språk behövs vid förhandlingsborden, och den som dessutom kan samtala förtroligt på något ytterligare språk har chans att påverka på djupet. Global utveckling bygger på lokalt handlande. Språkkunskaper stärker dig i vad just du kan göra.