Du behöver inte vara språkvetare eller lärare för att hjälpa någon annan med språket. Det viktigaste är att du är lyhörd för språkinlärarens behov, och för hur trygg er relationen är. Det är skillnad på att vilja bli rättad, och att vilja bli förstådd. Det är också skillnad på att rätta till och att tillrättvisa.

Ett enkelt och avslappnat sätt att vara en god språkstödjare är att göra saker tillsammans, och benämna det som händer och det som behövs i situationen. Detta kan vara både i den fysiska världen eller den digitala. Vill ni sitta ner och bara samtala kan det vara en god idé att ha något konkret att tala kring, som en bild, en sång eller en tidningsartikel.

Språktidningen publicerade i maj 2016 många bra tips kring språkstöd för svenska. Här finns den, läs den!

Språkstudion har även samlat en del bra tips och råd här.