Peka, härma, flyga... det finns många strategier att ta till för ett effektivt tandemutbyte.Foto: SpråkstudionDet finns många strategier att ta till för ett effektivt tandemutbyte 😀 . Foto: Språkstudion

 

Tips till dig som språkstödjare

Gestikulera, härma ljud, peka

Använd gestikulerande, härma ljud och peka på saker i din omgivning för att underlätta kommunikationen (Språktidningen, 2016). Försök att hålla dig till ditt språk så långt det går, prova att omformulera dig eller att ta hjälp av gester innan du byter till ett annat språk.

Låt det vara tyst

Tystnad och pauser är bra, både för andraspråkstalaren och för modersmålstalaren. Andraspråkstalaren behöver pauser för att hinna smälta det som sagts och för att formulera sig och förbereda sig inför nästa steg i kommunikationen. Våga låta tystnaden ta plats, ge andraspråkstalaren tid att tänka och hitta formuleringar. Tystnad och pauser är även bra för modersmålstalaren: i pauserna hinner även modersmålstalaren smälta det som sagts och reflektera över kommunikationen, och på så sätt är det lättare att vara lyhörd för andraspråkstalarens behov i kommunikationen (Språktidningen, 2016).

Rätta på rätt sätt

När och hur ska man rätta sin språkkompis om hen säger fel? Rätta din språkkompis om hen kan lära sig någonting av det, t ex när:

 • din språkkompis ber om att bli rättad
 • du inte har förstått det språkkompisen sagt
 • din språkkompis letar efter ett specifikt ord
 • samma språkliga misstag återkommer flera gånger.

Det finns många olika sätt att rätta och hjälpa sin språkkompis, t ex kan du:

 • fråga direkta frågor för att reda ut något som du inte har förstått
 • upprepa en mening som din språkkompis sagt fel på korrekt sätt, utan att uttryckligen peka ut misstaget
 • anteckna språkliga misstag som din språkkompis gör och diskutera dem tillsammans i slutet av tandemmötet

Prova olika sätt att rätta varandra och diskutera för- och nackdelar med de olika sätten tillsammans med din språkkompis (UZH - Sprachenzentrum der Universität und der ETH Zürich, 2017).

Ta initiativ

Var aktiv vid era tandemmöten och ta initiativ till samtalsämnen och aktiviteter:

 • Var lyhörd inför din språkkompis behov: fråga henne eller honom vad hon/han vill prata om eller göra vid dagens möte.
 • Ställ frågor till din språkkompis: hen kan tycka att det är svårt att själv formulera ett samtalsämne och kan behöva få frågor för att samtalet ska komma igång.
 • Föreslå att ni ska prova någon aktivitet eller ett spel. Tips på aktiviteter hittar du här.

 

Prova olika kommunikationsstrategier tillsammans med din språkkompis. Foto: Språkstudion
Prova olika kommunikationsstrategier tillsammans med din språkkompis. Foto: Språkstudion

Tips till dig som språkinlärare

Allmänna inlärningstips

 • Be din språkkompis repetera eller förklara om du inte riktigt hört eller förstått något hen har sagt
 • Repetera nya fraser högt, för att minnas dem lättare
 • Anteckna nya ord, fraser och uttryckssätt
 • Låt din kompis rätta dig
 • Våga säga fel

(Jonsson, 2003)

Skriv tandemdagbok

Skriv dagbok över ditt språkutbyte med din språkkompis. I dagboken kan du formulera behov, målsättning, aktiviteter, framsteg och utvärderingar. För mer inspiration, se Jonsson, 2003, S.79-86.

 

Framgångsrika tandemövningar

För att öka kulturell förståelse:

 • Kombinera tandemträffen med ett restaurangbesök eller cafébesök, och prata om skillnader och likheter i era respektive matkulturer
 • Gå på bio eller teater tillsammans där något av era två språk talas
 • Spela spel tillsammans, som t ex alfapet eller monopol. Genom att spela spel övar du effektivt din kulturella förståelse samtidigt som du övar att tala, läsa och/eller skriva.

(Jonsson, 2003: 46)

För att utveckla ordförrådet och förbättra läsförståelsen:

 • Läs tidningar på målspråket och diskutera artiklarna du läser tillsammans med din språkkompis
 • Läs horoskop på målspråket och jämför ditt horoskop med din språkkompis horoskop
 • Lös korsord tillsammans eller konstruera egna korsord. Korsord på olika språk kan du hitta online.

(Jonsson, 2003: 47)

För att öva hörförståelse och muntlig interaktion:

 • Titta på filmer eller videoklipp och diskutera dessa med din språkkompis på målspråket
 • Prata i telefon med din språkkompis! Att prata i telefon är annorlunda mot att prata ansikte-mot-ansikte, och något som du med fördel kan öva tillsammans med din språkkompis. Antingen kan ni ringas via era egna telefoner eller använda någon gratistjänst för att ringa, t ex Skype.
 • Sporta tillsammans. Spela tennis, badminton eller gå till gymmet tillsammans. Utforska vokabulären kopplad till sporten tillsammans med din språkkompisen genom att prata med varandra under och efter träningspasset.

(Jonsson, 2003: 48-49)

 

Referenser

 

Språktidningen. 2016. Småprat kan hjälpa någon att lära sig svenska. Hämtad 2017-01-04 på http://spraktidningen.se/artiklar/2016/05/smaprat-kan-hjalpa-nagon-att-lara-sig-svenska

UZH - Sprachenzentrum der Universität und der ETH Zürich. 2017. Tandem-learning. Hämtad 2017-01-04 på https://www.sprachenzentrum.uzh.ch/en/tandem.html

Jonsson, B. 2003. Självstyrd språkinlärning i tandem. En handbok. S. 111-122. Rapport nr 13, 2003. Institutionen för humaniora i Härnösand.