Student eller anställd vid Stockholms universitet

Foto: Pixabay

Du som är student eller anställd vid Stockholms unviersitet anmäler dig genom att fylla i detta formulär där du ska ange namn, SU-mejladress (t ex abcd1234@student.su.se), modersmål och språk du vill öva. Du kan anmäla dig till tandem när som helst under terminen, och din anmälan är aktiv under innevarande termin.

 

 

 

Student eller anställd vid CIVS och partneruniversitet i Korea, Japan, Tyskland och Mexiko

Du som är student eller anställd vid ett CIVIS-universitet eller något av våra partneruniversitet Department of the Scandinavian Languages vid Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) vid Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Osaka University eller Sprachenzentrum der Universität Leipzig anmäler dig genom att genom att fylla i detta formulär med din officiella universitetsmejladress. Du kan anmäla dig till tandem när som helst under terminen, och din anmälan är aktiv under innevarande termin.

När får jag svar?

Du får bekräftelse på din anmälan via e-post inom 5 arbetsdagar. När vi har mottagit din anmälan får du en köplats, och vi försöker vi matcha ihop dig med en lämplig tandemkompis. Det kan ta lite olika lång tid för oss att hitta lämplig tandemkompis, beroende på hur många som sökt tandem.

Om du har några frågor kring din anmälan eller din köplats, hör av dig till oss på info@sprakstudion.su.se.

Välkommen till tandemprogrammet!