Informant i Språkstudions inspelningsstudio.
Informant i Språkstudions inspelningsstudio.

 

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet ”SKAT-VG: Sketching Audio Technologies using Vocalizations and Gestures” syftar till att utveckla ett digitalt skissverktyg för ljuddesign. Verktyget ska kunna tolka röstljud och gester som beskriver ett tänkt ljuds karaktär, och tillgängliggöra ljudkvaliteter för användaren som hen kan justera och bygga vidare på. En rad experiment inom flera dicipliner, bland annat artikulatorisk fonetik, röstanalys, gestanalys och interaktionsdesign har genomförts inom projektet. Resultaten har relevans för språkdidaktik, och det sista experimentet görs i samarbete med Språkstudion för att också förbättra verktyg för språkinlärning.

Projektet är 3-årigt och finansieras av EU. Det är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm; Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, Paris; Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venedig (koordinator); och företaget GENESIS S.A., Aix-en-Provence.

 

Experiment om språk och ljuddesign

Det är framför allt de fallstudier som syftat till att undersöka människors ljudimitationer som inspirerat till det avslutande experimentet om språk och ljuddesign. Experimentet är upplagt som ett samarbetsspel, där deltagaren ska beskriva språkljud och andra ljud för olika medspelare. Genom att systematiskt ändra medspelarnas språkliga reportoir ändras förutsättningarna för beskrivningarna på ett sätt som gör att olika typer av ikoniska och imitativa kompetenser hos deltagarna kan undersökas. Insikter om hur dessa kompetenser kan lockas fram är viktiga för effektiv och kroppsligt förankrad språkinlärning. Resultaten blir även språktypologiskt intressanta inom deskriptiv ljudterminologi.

 

Projektgrupp

En förteckning över alla medarbetare finns på SKAT-VG:s projektsida. Medarbetare i det sista  delexperimentet är Sten Ternström, professor i musikakustik vid KTH, Pétur Helgason och Christine Ericsdotter Nordgren, båda fil dr i fonetik. Ljudtekniker och programmerare av experimenttekniken är Henrik Nordgren, systemansvarig på Språkstudion.

SKAT VG Kick-off meeting in Venice 2014
Representanter från de olika samarbetspartnerna i "SKAT-VG" vid kick-off i Venedig 2014.