Om forskningsprojektet

Pappa med barn.

Inspelning av pappa som läser för sitt barn. Foto: Språkstudion

Hur gör barn egentligen för att lära sig språk? Det är en fråga som har fascinerat forskare och filosofer i alla tider, och som fortfarande är högaktuell. Detta forskningsprojekt söker svar på frågan genom att undersöka de röster som finns närmast barnet, under barnets första år. Projektet är ett samarbete mellan Friedrich-Schiller Universität Jena och Språkstudion, med finansiering av Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG-WE5757, "Akustisch-phonetische Variabilität in kind- und erwachsenengerichteter Sprache bei Eltern während der frühkindlichen Erziehung").

Inspelningar i Jena och Stockholm

Datainsamlingen kommer att göras under 2016-2018. Föräldrar ska spelas in i hemmiljö när de läser en text och beskriver ett antal bilder. Fyra ljudinspelningar görs under barnets första år. Varje träff tar ca 1-1,5 timme.

Vill du delta?

Vi söker blivande föräldrar som vill delta i undersökningen. För att delta ska du:

  • vänta ditt första barn
  • ha svenska som (ett av dina) modersmål
  • bo i Stockholmsområdet
  • inte ha hörselnedsättning eller talsvårigheter

Om flera föräldrar till samma barn vill delta är detta mycket välkommet, men inget krav. Ersättning för varje deltagare är 1.500 kr. Kontakta oss på info@sprakstudion.su.se om du vill veta mer och anmäla dig!

Projektgruppen

Forskningsprojektet leds av fil dr Melanie Weirich, post doc vid Institut für Germanistiche Sprachwissenschaft, Friedrich-Schiller Universität Jena. Hon doktorerade i fonetik på Humbolt-Universität zu Berlin, och har arbetat vid ZAS, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft i Berlin. Hennes vetenskapliga arbeten har främst fokuserat på sociofonetisk variation i tyska. Hon samarbetar i det här projektet med professor Adrian P. Simpson, engelsk fonetiker verksam i Tyskland sedan 1987, och nuvarande vice president i International Phonetic Association. Hans forskningsfokus ligger på fonetiska korrelat av kön och genus, spontantalets fonetik och fonologi samt beskrivande fonetik.

Projektassistent på Språkstudion är Jasmine Öjbro. Hon har masterexamen i japanska, och har tidigare varit amanuens på Språkstudion. Hennes huvudsakliga vetenskapliga intresse är språkinlärning. Projektassistent i Jena är Fabienne Neder. Fabienne läser lingvistik och har arbetat som assistent vid Institut für Germanistiche Sprachwissenschaft sedan 2015. Hennes intresseområden är framför allt röst, retorik och fonetik.

Ansvarig forskare på Språkstudion är Christine Ericsdotter Nordgren, fil dr i fonetik och föreståndare för Språkstudion. Hennes forskningsområden är artikulatorisk modellering och sociofonetik inom svenska, engelska, tyska och italienska. Hennes huvudsakliga fokus inom det här projektet ligger inom språksinlärningens sociofonetik.

 
Projektgruppen: Jasmin Öjbro, Melanie Weirich och Christine Ericsdotter Nordgren. Foto: Språkstudion.