Vad vill du uppnå?

Fundera över vad du vill få ut av ert språkutbyte. Varför vill du lära dig just det här språket? Vad vill du kunna använda språket till? Vill du kunna delta i diskussioner i informella sammanhang? Vill du förbättra ditt uttal? Vill du kunna använda språket i jobbsammanhang? Fundera över vad som är viktigast för dig och berätta det för din språkkompis. Då blir det lättare för er att bestämma vad ni ska prata om eller göra när ni träffas. Det underlättar även för dig själv att ha ett mål med språkutbytet, då det kan hjälpa dig att följa dina egna framsteg och även ge dig  motivation och lust till språkutbyte och språkinlärning.

När ni funderar över vad ni vill ha ut av ert språkutbyte kan ni till exempel ta hjälp av Europarådets material för att skapa en egen språkprofil. Att skapa en språkprofil kan hjälpa dig att reflektera över din språkinlärning: http://www.coe.int/en/web/portfolio/templates-of-the-3-parts-of-a-pel

Fundera tillsammans med din tandemkompis över hur ni ska lägga upp ert språkutbyte. Foto: Språkstudion
Fundera tillsammans med din tandemkompis över hur ni ska lägga upp ert språkutbyte. Foto: Språkstudion

När, hur ofta och hur länge ska ni träffas?

Innan eller under ert första tandemmöte bör ni tillsammans bestämma när och hur ofta ni ska träffas. Det är bra att träffas åtminstone en gång i veckan i minst 45 minuter. Var noga med att ni ger lika mycket tid till era två språk.

Det är även en god idé att bestämma redan från början hur länge ert tandemutbyte ska pågå. Ett förslag är att till en början bestämma 6 månader, och sedan när de 6 månaderna har gått så kan ni ta ställning till om ni vill fortsätta, avsluta eller förändra ert utbyte.

Var ska ni träffas?

Du och din tandemkompis bestämmer själva var ni ska träffas. Under coronapandemin rekommenderar vi att ni träffas digitalt eller utomhus. Alla studenter och anställda inom Stockholms universitet har tillgång till att skapa och delta i möten via e-mötestjänsten Zoom. Kontakta gärna Språkstudion om du behöver hjälp med tandem via Zoom.

Vilket språk ska ni tala?

Det bra att bestämma hur ni ska ge lika mycket tid till båda språken. Kanske vill ni tala ett språk under ett möte, eller ett språk halva tiden och det andra språket andra halvan, eller någon annan variant. Under tandemmötet ska språkkompisen vars modersmål som talas för stunden försöka hålla sig till sitt modersmål så långt som möjligt, och inte växla över till något annat språk för att underlätta kommunikationen. Låt det ta tid! Försök att omformulera och förklara på ditt modersmål när du märker att din språkkompis inte förstår. Våga vara tyst och ge din språkkompis tid att förstå. Läs mer om hur du kan vara en bra språkstödjare i ert språkutbyte under Tips och råd.

Tips: tandemriktlinjer på andra universitet

University of Zurich har tagit fram ett dokument med riktlinjer för språkutbyte i tandemform. Läs gärna igenom det dokumentet och ta med dig den inspirationen inför ert språkutbyte: Tandem guidelines - University of Zurich (50 Kb)

Ta hjälp av Språkstudion

Om du och din språkkompis har några frågor innan eller under ert tandemutbyte så kan ni alltid vända er till oss på Språkstudion. Vi hjälper er gärna med tips och råd kring hur ni kan lägga upp ert språkutbyte. Kom till vår expeditionsdisk med din fråga eller kontakta oss på info@sprakstudion.su.se.