Etiska regler för Språkstudions användare

Foto: Språkstudion
Foto: Språkstudion

Följande etiska regler är utvecklade från SUNET:s etiska regler för nätverksanvändande:

Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara studiemiljöer och nätverk så öppna som möjligt. För att det skall vara möjligt är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som använder studiemiljöerna och nätverken, samt på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.

Språkstudion fördömer som oetiskt när någon:

  • försöker få tillgång till studiemiljöer, nätverksresurser eller andra IT-resurser utan att ha rätt till det
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av studiemiljöer, nätverk eller anslutna IT-resurser
  • försöker skada eller förstöra studiemiljöer eller datorbaserad information
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra

God studiesed vid Stockholms universitet

"Varje student har ett medansvar för att skapa ett gott studieklimat. Ett gott bemötande innebär till exempel att inte avbryta den som talar under ett seminarium, att diskutera sakligt och utan personangrepp, och att framföra kritik så att den blir konstruktiv och berikar forskningsmiljön. Att komma i tid till lektioner och gemensamma aktiviteter är att visa grundläggande hänsyn till lärare och studiekamrater och bidrar till meningsfulla studier.

Foto: Språkstudion
Foto: Språkstudion

Nedsättande skämt och kränkande kommentarer tillhör inte en god studiemiljö. Det gäller också i kontakter via e-post liksom för alla studierelaterade aktiviteter, exempelvis studentpubar, öppna föreläsningar och möten i studentkårens regi."

(Kåre Bremer, 2008: Etisk vägledning, Dnr SU 609-2721-07, sid 3)