Språkstudions uppdrag är att i samråd med Humanistiska fakultetens institutioner tillhandahålla adekvata resurser för undervisning, examination, självstudier och forskning i språk och språkrelaterade ämnen. Språkstudion ska även verka brett språkbefrämjande och erbjuda stöd till lärare, forskare och studenter vid universitetet.

Foto: pixabay.com

För att bättre kunna få syn på och bemöta behov och önskemål från institutionerna har det nu inrättats en referensgrupp med representanter från institutionerna vid Humanistiska fakulteten. Referensgruppen består av fyra lärarrepresentanter, två studierektorer, en utbildningsadministratör/studievägledare och två studenter.

Referensgruppens första möte hölls den 19:e mars 2018. Vid detta möte diskuterade vi bland annat språkutvecklande test och övningsmaterial, virtuella verkligheter som läranderesurs och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Nästa möte äger rum senare under vårterminen. Vi ser fram emot fortsatta givande diskussioner och ett stärkt samarbete mellan Språkstudion och Humanistiska fakultetens institutioner!