Vad är hybridundervisning?

Vid hybridundervisning ges studenter möjlighet att välja om de vill delta i undervisningen på plats eller online. Hybridundervisning kan vara synkron (samtidigt deltagande för alla) eller asynkron (separata aktiviteter på plats respektive på distans), och med god planering kan även lärare delta på distans vid hybridundervisning.

Du kan läsa mer på CeUL:s sidor om hybridundervisning.

Hybridutrustning i Språkstudions salar

Studio 1 (E299) och Studio 2 (E299) finns särskilda högtalare, takmikrofoner och kameror för synkron hybridundervisning i Zoom. Mikrofonerna tar upp ljud från hela salen, så att både lärare och studenter hörs ut i Zoom utan att behöva använda headset. Snabbstartsguiden vid lärarplatsen gör utrustningen lätt att komma igång med, och Språkstudions personal finns till hands i expeditionen för att hjälpa till vid behov.
För att använda utrustningen i Studio 1 och 2 loggar du in på datorn vid lärarplatsen med ditt vanliga SUKAT-konto.

Språkparken (E231) finns två Logitech MeetUp-kameror med inbyggda högtalare och mikrofoner. En sitter monterad på TV:n vid soffgrupperna, och den andra är monterad på ett lättflyttat stativ. Den flyttbara kameran kan kopplas till lärardatorn i salen eller till en medhavd laptop med USB-uttag.
Utrustningen i Språkparken gör det enkelt att strömma föreläsningar, seminarier och presentationer via Zoom.

Språkbubblan (E279) finns en kamera med inbyggd högtalare och mikrofon, som är kopplad till datorn i rummet. Utrustningen passar för hybridmöten och grupparbete i hybridformat.

En detaljerad översikt av all hybridutrustning i Språkstudions rum finns på sidan Hybridutrustning.

Om du har frågor om hybridundervisning på Språkstudion eller vill prova på hybridutrustningen, kontakta Språkstudions expedition via mejl (info@sprakstudion.su.se) eller telefon (08 - 16 35 40).

Välkommen att hybridundervisa på Språkstudion!