Compilation of Swedish film cover art.
Bild: Mariia Wolf

Nästa träff

Filmklubben träffas torsdag 9 juni kl 18 för att diskutera Låt den rätte komma in (2008).

Upplägg

Deltagarna röstar varje vecka fram vilken svensk film de vill se, ser filmen på egen hand och diskuterar den i gruppen på Zoom veckan därpå. Språkstudions amanuens Victor Taiba leder filmklubben och har satt ihop en spännande filmlista. I listan finns även tips på var du kan hitta filmerna, både inom och utanför Sverige. Varje deltagare står för sin egen eventuella hyrfilmskostnad.

Vem kan delta?

Studenter och anställda vid Stockholms universitet, CIVIS-universiteten samt Språkstudions partneruniversitet i Korea (HUFS), Japan (Osaka), Mexiko (UNAM) och Tyskland (Leipzig) är välkomna att delta. Du kan vara med regelbundet, eller då och då. Rekommenderad språknivå är A2 (GERS) eller högre.

Anmäl dig!

Anmäl dig genom att mejla till info@sprakstudion.su.se från din officiella universitets-mejladress. Vi skickar dig då terminens filmlista och länk till Zoom-rummet.

Välkommen!