På Institutionen för ämnesdidaktik kan man även studera språkdidaktik.