Röstvård och röstutveckling för lärarstudenter

Rösten är ett av lärarens viktigaste arbetsredskap, men röstlära har begränsat utrymme inom de nya lärarutbildningarna. Institutionen för språkdidaktik har beviljats medel för ett projekt som syftar till förbättrad synlighet, kontinuitet och arbetslivsförankring i ämnet. Läs mer här.

Verktyg för att skissa med röst och gester

Under hösten 2016 utförs delexperiment i Språkstudions inspelningsstudio inom ett EU-finansierat forskningsprojekt om verktyg för ljuddesign, SKAT. Resultaten väntas ha relevans för fonetik och språkdidaktik, och genomförs till del av medarbetare vid Språkstudion. Samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm; Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, Paris; Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venedig; och företaget GENESIS S.A., Aix-en-Provence.

Hur examinerar vi språkstudenter på SU?

Delprojekt inom "Universitetespedagogik och språk" om kartläggning av och reflektioner kring examinationspraxis i språk vid Stockholms universitet. Samarbete med Institutionen för språkdidaktik, finansiering av Centrum för universitetslärarutbildning, 2015. Här kan du läsa rapporten.

Effektiv feedback på studenttext

Delprojekt om utvärdering och utveckling av digitala verktyg för feedback på text. Samarbete med Institutionen för språkdidaktik i projekt om IKT-stöd för Självständigt arbete, finansierat av SU-interna "Future Learn" 2013; vidareutvecklat 2016. Här finns poster, kommentarsbank och instruktionsfilm.

Mina svarta stjärnor - kunskapsspridning om rasism

Utdrag ur Lilian Thurams uppmärksammade historiebok översätts till svenska och spelas in på svenska och franska. Samarbete med Franska skolan, Franska kulturinstitutet och Fransklärarföreningen 2014-2015. Läs artikeln här.

Ett träd för Lollie - kunskapsspridning om HIV

Bilderbok av ivorianska författaren Fatou Keïta översätts och spelas in på flera språk för kunskapsspridning kring HIV. Samarbete med Franska skolan 2012-2013. Läs artikeln här.