Den 25:e september 2015 antog FN 17 globala mål som ska vara uppnådda år 2030. Syftet med de globala målen är att leda världen mot en mer hållbar och rättvis framtid.

Lär dig mer om de globala målen i denna videopresentation (med teckentolkning):

 

 

Varje vecka uppmärksammar och diskuterar vi ett av dessa globala mål här på Språkstudion. På våra språkcaféer finns texter och informationsmaterial gällande veckans mål tillgängligt som diskussionsunderlag. Vi arbetar även aktivt med de globala målen internt i personalgruppen och strävar efter att sprida kunskap och information om de globala målen på webben och på plats i Språkstudion. Vi strävar efter att synliggöra och diskutera de globala målen från flera olika typer av aspekter och synvinklar och ser ett stort värde i att ha med ett humanistiskt perspektiv i diskussionen kring hållbar utveckling.

Vi tror att vi tillsammans kan förändra vår värld. Vill du vara med? Besök något av våra språkcaféer, följ oss på Instagram eller skriv till oss för att delta i diskussionen.

 

Bild: www.globalamalen.se
Bild: www.globalamalen.se

 

 

Källor:

Regeringskansliet. 2016. Globala mål för hållbar utveckling. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Globala målen - för hållbar utveckling. http://www.globalamalen.se/