Logotyp för Europeiska språkdagen.
Logotyp för Europeiska språkdagen. Bild: Europarådet

Vad är Europeiska språkdagen?

Den 26e september varje år sedan 2001 firas Europeiska språkdagen av alla 47 medlemsstater i Europarådet.

Syftet med Europeiska språkdagen är att uppmärksamma Europas språkliga mångfald och uppmuntra till språkinlärning och flerspråkighet. Europarådet har tagit fram tre övergripande mål för dagen:

  1. Att göra allmänheten medveten om vikten av språkinlärning och bredda utbudet av språk som lärs ut för att öka flerspråkighet och interkulturell förståelse;

  2. Att främja Europas rika språkliga och kulturella mångfald, vilken måste bevaras och vårdas;

  3. Att uppmuntra livslång språkinlärning i och utanför skolan, för såväl studiesyften, yrkesmässiga behov och mobilitet, som för nöjen och utbyten.

Målen finns även beskrivna på Europeiska språkdagens webbsida.

Under Europeiska språkdagen anordnas många olika språkrelaterade evenemang och aktiviteter runtom i Europa.

Hur firas dagen?

I år firar Europeiska språkdagen 20-årsjubileum. För att fira detta anordnar Europarådet ett antal aktiviteter med europeiska språk och flerspråkighet i fokus, till exempel en flerspråkig fikatävling och en samling med språkutmaningar.
Läs mer och delta i aktiviteterna på Europeiska språkdagens webbsida.

Du kan också fira genom att anmäla dig till någon av Språkstudions språkaktiviteter, t ex våra digitala språkcaféer eller språkkompisprogrammet Tandem. Språkstudions aktiviteter håller på under hela terminen, men Europeiska språkdagen är det perfekta tillfället att anmäla sig!