Språkstudion har sitt uppdrag från Humanistiska fakulteten och är placerad som fristående enhet vid Institutionen för språkdidaktik.

I samråd med universitetets språkinstitutioner erbjuder vi verktyg och miljöer för formell och informell språkutveckling. I vårt utbud finns bland annat specialutrustade datorsalar för undervisning, examination och självstudier i språk, ett flexibelt seminarierum där aktiviteter såsom språkcafé och språkkör får rum, och en professionell inspelningsstudio.

Våra medarbetare har kompetens inom språkvetenskap, språkdidaktik, teknik, kommunikation, administration och service. Vi arbetar för att ge god service i en vetenskapligt förankrad verksamhet, och verka brett språkbefrämjande inom universitetet och i samverkan med samhället i stort. Våra språkcaféer, språkutbytesprojekt och språkkörer är öppna för alla studenter och anställda vid universitetet. I mån av tid och resurser tar vi emot skolbesök och deltar i seminarier och workshops inom våra kompetensområden.

Vår expedition är alltid bemannad under ordinarie öppettider.

Kontaktinformation finns i högerspalten och i menyn under Kontakt

Vägbeskrivning finns i menyn under Hitta till oss.