Bild: Pixabay (Creative Commons CC0)
Bild: Pixabay (Creative Commons CC0)

 

Språkstudion och Studie- och språkverkstaden kommer tillsammans att starta upp intressegruppen Språkdidaktik och språkstöd i högre utbildning. Vi hoppas att många ska vara intresserade och att gruppen ska bidra till att:

  • Skapa ett sammanhang för lärare och språkhandledare att diskutera utmaningar kring språkstöd för akademiskt läsande och skrivande inom samtliga ämnen vid universitetet
  • Uppmärksamma lärare på vanligt förekommande svårigheter studenter upplever i sin akademiska språkutveckling 
  • Skapa möjligheter till självrättande test inom olika språkområden i svenska och engelska, med kvalitativa hänvisningar till tillgängliga övningar
  • Stärka möjligheter och motivation till språkutveckling för inresande och utresande studenter, lärare och och forskare
  • Utbyta erfarenheter kring språkdidaktisk praktik och diskutera aktuell forskning

Medarbetare som är intresserade av en eller flera av dessa frågor är hjärtligt välkomna till gruppens uppstart i Aula Magna den 8 februari kl 16:00-16:45 i Galleriet på plan 5.

Har du frågor eller idéer kring intressegruppen, kontakta gärna info@sprakstudion.su.se.

Välkomna!