De tre hedersdoktorerna Lilian Thuram, Ansgar Nünning och Susan Faludi gör en knäprotest vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid i Stadshuset. Foto: Niklas Björling
De tre hedersdoktorerna Lilian Thuram, Ansgar Nünning och Susan Faludi gör nyordet knäprotest. Foto: Niklas Björling

Nyordslistan för 2017 publicerades den 27:e december 2017. Bland årets 38 nyord finns till exempel ord och uttryck som doxa, fejkade nyheter, serieotrohet och knäprotest.

En knäprotest såg vi exempel på vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtid i Stadshuset i september 2017, då de tre hedersdoktorerna Lilian Thuram, Ansgar Nünning och Susan Faludi deltog i den protest mot rasism som pågått inom sportvärlden under 2017, genom att ställa sig på knä.

 

Reflektioner kring Nyordslistan

Språkvårdaren Ola Karlsson på Språkrådet har skrivit en krönika om årets nyordslista och vad den säger om vår samtid. I sin krönika lyfter han även att Nyordslistan inte är en lista på ord som är godkända att tas upp i ordböcker, utan en samling av olika nya ord som använts mycket de senaste åren - varav en del av dem kanske är här för att stanna och kommer att tas med i ordböckerna i framtiden.

Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk vid Stockholms universitet, har skrivit krönikan "Ordlistan är ny - men vi talar samma gamla svenska" i Svenska Dagbladet. Han menar att nyordslistan kan diskuteras både ur ett samhällsperspektiv och ett språkperspektiv, och att vi kan se att svenskan är stadig och oföränderlig trots ett stadigt inflöde av nya ord.

 

Vill du veta mer?

På Institutet för språk och folkminnens hemsida kan du läsa mer om Nyordslistan och hur Språkrådet samlar in nyord. Du kan även testa dina egna nyordskunskaper i deras nyordsquiz!