Chiara Donati. Photo: Språkstudion.

Språkstudion bjuder i samarbete med Romanska och klassiska institutionen in till en serie korta träffar på 45 minuter där du får träna olika typer av språkfärdigheter, bland annat genom italienska sånger. Vi erbjuder träffar två gånger per vecka, för studenter på tisdagar kl 18.00 och för anställda på fredagar kl 12.00.

Träffarna leds av Chiara Donati som under våren gör sin praktik på Romanska och klassiska institutionen. Chiara är lärarstudent och har en masterexamen i italiensk språkdidaktik från Università per Stranieri di Perugia. I hennes masteruppsats "Singing foreign languages: the use of songs in foreign languages acquisition" diskuterar hon hur sång kan användas som språkdidaktiskt verktyg.

Läs mer om och anmäl dig till träffarna här.

Benvenuti!