Flera medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik ingår i ett internationellt forskningsnätverk om bevarande och utveckling av modersmål. Några nätverksmedlemmar har nyligen skrivit en artikel om flerspråkighet och modersmålsundervisning, som publicerades idag på internationella modersmålsdagen. Läs artikeln här på hemsidan för Lärarnas Tidning.

Läs mer om Internationella modersmålsdagen på Unescos hemsida och på Institutet för språk och folkminnen.

International Mother Language Day. Illustration: www.unesco.org
International Mother Language Day. Illustration: www.unesco.org