I somras rapporterade Svenska dagbladet om att studenters förkunskaper i främmande språk som tyska, franska och spanska har sjunkit och att detta leder till stora avhopp de första veckorna på grundkurser i språken.

Även kunskaper om svensk grammatik och färdigheter i akademiskt skrivande på svenska behöver stärkas hos studenter vid svenska universitet, vilket uppmärksammats och satsats på inom Stockholms universitet.

Testa dig själv!

Hur är det med dina grammatik och språkkunskaper? Testa dig själv här på Språkstudion, eller hemma i soffan! På webben finns det mängder av roliga test och quizzar för att testa sina kunskaper i språk och grammatik. Du kan till exempel prova:

  • Grammatikkvisset - Grammatikdagens roliga quiz för att testa dina baskunskaper om grammatik
  • Dialang - Diagnostiskt test där du får direkt feedback på vilken nivå du ligger på i svenska, engelska, franska, tyska, spanska, och många andra språk

Välkommen in

Om du är språkstudent vid på Stockholms unversitet och vill vidareutveckla dina kunskaper i och om språk och grammatik är du varmt välkommen hit till Språkstudion. Hos oss kan du göra övningar i datorsal, lyssna på nyheter och podcasts, fika med modersmålstalare på våra språkcaféer, med mera. Du kan också öva språk på egen hand hemifrån. Prova t ex att ställa in din dator på ditt målspråk, att börja lyssna på musik på ditt målspråk, läs på om grammatik i Grammatikdagens lathund GrammaTiken eller öva på vokabulär med hjälp av Readlang och Anki. Stockholms universitets Språk- och studieverkstad erbjuder seminarier om grammatik, akademisk läsning och olika aspekter av akademiskt skrivande. 

 

Lycka till med dina språkstudier!