Vår expedition är bemannad under våra öppettider. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör verksamheten eller önskar använda någon av våra resurser. Du är även välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

 

 

Telefon

08-163540

E-post

info@sprakstudion.su.se

Expeditionen

Vi finns på Frescati universitetsområde, Södra huset, Hus E, plan 2. Välkommen!