Urval av material

Det språkmaterial som finns tillgängligt på Språkstudion är utvalt och finansierat av språkinstitutionerna vid Humanistiska fakulteten. Språkstudion ansvarar för digital infrastruktur, medan institutionerna ansvarar för innehållet. Om du har nytt material i din kurs eller andra förslag på vad som ska vara tillgängligt på Språkstudion, kontakta oss gärna! Vi bollar gärna idéer och har ibland vissa medfinansieringsmöjligheter.

Tillgängligt material

På grund av copyrightskäl och tekniska begränsningar har vi under coronapandemin ett begränsat ljudmaterial tillgängligt via Språkstudions sida på Athena. När vi åter kan öppna i våra lokaler kommer mer ljudmaterial, appar, filmer och böcker att bli tillgängliga.

För att som lärare arbeta med språklabbsprogrammet DiLL, kontakta oss. När du fått lärarbehörighet av oss, kan du gå in på vår språklabbserver via webben. Då ser du det material som finns i de språk du fått behörighet i. Där kan du också lyssna på dina studenters inlämningar eller prov.