Forskning

För forskare och forskargrupper inom Humanistiska fakulteten, erbjuder Språkstudion serverplats och digital infrastruktur. Motprestationen är att varje forskare eller forskargrupp ger ett öppet seminarium på grundläggande nivå om sina data, teorier eller vetenskapliga metoder på Språkstudion, för att stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen och inspirera studenter till intressanta uppsatser.

Inspelningar av informanter eller framställning av olika slags språkmaterial för forskning kan göras i vår inspelningsstudio.

Handledning

På Språkstudion kan du med fördel ha grupphandledning, textseminarier och muntliga presentationer. I våra datorrum kan du ha genomgångar eller workshops av digitala stödverktyg, databaser, transkriptions- och ljudanalysverktyg. Du kan arbeta med kollaborativt skrivande och ge enskild feedback i grupp genom vårt språklabbssystem.

Om du har mindre grupper och behöver datorer men inte ett helt datorrum, kan du boka seminarierummet Språkparken med bärbara datorer i den mån de behövs. Vi har inte resurser att boka in enskilda möten med studenter på dagtid, däremot kan det finnas utrymme på kvällstid.

Språkstudion deltog under 2013 i ett projekt för att utveckla och utvärdera digitala stödverktyg för feedback på studenttext, finansierat av Stockholms universitets universitetspedagogiska satsning "Future Learn". Välkommen att ta del av resultat och rapport kring kommentarsbanken här.

Seminarier

Språkstudion anordnar varje termin ett antal evenemang för språkstudenter och andra språkintresserade vid Stockholms universitet. Vi tillfrågar då gärna aktiva forskare om en halvtimmes seminarium kring det aktuella ämnet. Om du som forskare eller doktorand har ett ämne du vill presentera och diskutera med intresserade studenter från flera institutioner och fakulteter, hör gärna av dig med din idé till oss! Vi betalar föreläsningsarvode i överenskommelse med din institution.

Exempel på handledning och forskning på Språkstudion

  • Handledning: Introduktion till uppsats och uppsatsmall (engelska)
  • Handledning: Lärarstudent gjorde inspelningar av sång och tal för kandidatuppsats kring uttals effekter av språkkör (språkdidaktik)
  • Forskning: Placering av databas inom litteraturvetenskap (ryska)
  • Forskning: Placering och utveckling av databas inom andraspråksforskning (italienska)
  • Forskning: Avslutande delexperiment inom ljuddesignprojektet SKAT - Sketching Audio Technologies using Vocalizations and Gestures utförs i Språkstudions inspelningsstudio hösten 2016 (fonetik, språkdidaktik)
  • Seminarium: Språkdagen - Teckenspråk, Calle Börstell
  • Seminarium: Modersmålsdagen - Translanguaging, Anne Reath Warren
  • Seminarium: Globalisation - Aryo Makko

Kontakta oss om du har idéer eller vill veta mer!