Vi har lång erfarenhet av framför allt digital examination, och är nyfikna och intresserade av hur vi kan fortsätta att utveckla våra möjligheter i samråd med lärare, examinatorer och studenter. Nedan ger vi exempel på examinationer som förekommer hos oss: examination i sal, inlämningsuppgifter och hemtentor samt signering av övningar och övningstid.

Examination i sal

Vi har datorsalar, seminarierum och enskilda rum för att kunna skräddarsy examinationssituationen och vad studenterna ska ha tillgång tekniskt och miljömässigt.

Vid examination på dator har du alltid möjlighet att begränsa internetåtkomsten och tillgången till olika program. Du kan även välja om stavnings- och grammatikkontroll ska vara aktiverad eller inte. När det gäller ljudinspelningar kan du välja om du vill göra en gemensam inspelning av alla studenter samtidigt, eller om var och en ska få starta sin inspelning själv.

Vi har möjlighet att skärma av enstaka platser för studenter som har behov av enskildhet. Vi har även särskilda möjligheter till avskärmning vid examination av teckenspråk. Mindre rum finns att boka om studenten behöver sitta helt enskilt, eller behöver extra tid. Hjälpmedel som diktering och uppläsning är alltid tillgängligt.

Vad gäller insamling av studenternas examinationer, kan du välja om studenterna själva ska ladda upp filer, eller om Språkstudion ska samla in dem centralt och leverera till tentavakt eller administratör. Om examinationen ska skrivas ut på plats, finns vår Printomat placerad utanför datorrummen för att inte störa skrivande studenter.

Vi har fungerande rutiner för anonymisering för alla slags prov, även uttalsprov i olika grader.

Vid examination på papper, muntligt utan inspelningar eller vid examination av få studenter på dator, är Språkparken en lämplig lokal. Den inger ofta ett luftigt och lugnt intryck.

Exempel på examination i sal:

 • Läsflyt och uttal, ljudinspelning (nederländska, tyska, franska)
 • Hörförståelse, uppspelning via headset, svarsblad = papper (svenska)
 • Språkfärdighet, studentstyrd videoinspelning (teckenspråk)
 • Klassrumsvokabulär, ljudinspelning och skriftligt prov utan stavningskontroll (engelska inom lärarprogrammet)
 • Sociolingvistik, Exia tentamenttjänst (svenska, grundlärarprogrammet)
 • Kommunikationsprov, enskilda prov med lärare (svenska)

Viktigt! För att vi tillsammans ska kunna skapa de bästa förutsättningarna för studenterna, behöver vi känna till ramarna för examinationen i god tid. Hör av dig till oss med information om vad ni behöver examinationen. Kom ihåg att boka vakttid 30 min före, och 30 min efter tentandernas skrivtid. Vakttiden är viktig för att vi ska kunna tillmötesgå era önskemål på ett professionellt sätt.
 

Inlämningsuppgifter och hemtentamina

Språkstudenter kan utföra självstudier och grupparbeten på Språkstudion. Detta innebär att du som lärare alltid kan hänvisa till våra resurser för hög teknisk kvalitet på ljud, text och bild. Detta är viktigt ur likabehandlings- och demokratisynpunkt, och för din arbetsmiljö och fokus som lärare.

Studenterna har förutom tillgång till sina lärplattformar och mejl också möjlighet att lämna in ljudinspelningar direkt via vårt språklabbsprogram, DiLL. Du behöver då skapa inlämningsuppgifter och sätta tidsperioder för öppning och stängning av dessa. Inlämning via DiLL underlättar för dig som lärare framför allt vad gäller format och administration. Du hittar dina studenters inspelningar via webben. Dessvärre finns ännu inget smidigt feedback-sätt direkt på webben, men detta har vi påpekat för leverantören och vi hoppas på en utveckling av verktyget.

Exempel på inlämningar:

 • Filmrecension (italienska)
 • Uttalsövningar (franska)
 • Programmeringsövningar (lingvistik)
 • Översättningsövningar (teckenspråk, TÖI)
 • Kandidatuppsatser (grundlärarprogrammet)

Signering av övningar eller övningstid

Studenter kan registrera genomförda övningar vid expeditionsdisken i vår användardatabas. Våra medarbetare signerar det som studenten uppger att hen har gjort, men vi övervakar inte studenterna medan de gör övningarna. Vi skickar en sammanställning över genomförda övningar när du som lärare önskar, till exempel i kursens mitt för att du ska kunna ta del av gruppens progress, och vid kursens slut för att sammanställa resultaten.

Exempel på signering:

 • Signering av antal övningar och datum (japanska, tyska)
 • Signering av tid och datum för övningar (koreanska)
 • Signering av resultat i diagnostiskt språktest (tyska)

Examinationspraxis i språk på Stockholms universitet

Språkstudion deltog under hösten 2015 i en kartläggning av examinationspraxis i språk på Stockholms universitet, finansierad av Centrum för Universitetslärarutbildning. Det gav oss viktiga erfarenheter och idéer om hur vi kan utveckla vårt examinationsstöd till språkinstitutionerna. Välkommen att läsa rapporten här.